ดอกเสลา ดอกไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์

ดอกเสลา
ดอกไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์

ดอกไม้ประจำจังหวัด
นครสวรรค์
ชื่อดอกไม้
ดอกเสลา
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lagerstroemia loudonii Binn.
วงศ์
LYTHRACEAE
ชื่ออื่น
เกรียบ ตะเกรียบ (ชอง-จันทบุรี), ตะแบกขน (นครราชสีมา), เสลาใบใหญ่ (ทั่วไป), อินทรชิต
ลักษณะทั่วไป
ต้นสูงได้ถึง 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือทรงกระบอก หนาทึบ ใบเดี่ยวรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งโคนมน ใบหนา และมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อตามกิ่ง มี 6 กลีบ โคนคอดเป็นก้านสั้น มีหลายสี เช่น ขาว ม่วง ม่วงอมแดงกลีบดอกบาง ยับย่นออกดอก เดือนธันวาคม–มีนาคม ผลกลมรี เปลือกแข็ง เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 5–6 พู เมล็ดจำนวนมาก มีปีก
การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินร่วนซุย แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด
เอเชียเขตร้อน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง