กล้วยไม้หวายเป็นกล้วยไม้ที่สวยงาม มีหลายสายพันธุ์ มีสีดอกและลวดลายที่หลากหลายสวยงาม ดูแลง่าย ดอกเมื่อบานแล้วจะคงทนอยู่ได้นานเหมาะสำหรับปลูกลงกระถางเพื่อประดับภายในหรือภายนอกอาคาร หรือปลูกเกาะกับต้นไม้ใหญ่เพื่อประดับสวนก็ได้

กล้วยไม้สกุลหวาย มีการเจริญเติบโตแบบซิมโพเดียล คือ มีลำลูกกล้วย เมื่อลำต้นเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะแตกหน่อเป็นลำต้นใหม่และเป็นกอ รากเป็นรากอากาศ ใบแข็งหนาสีเขียว ดอกมีกลีบชั้นนอกคู่บนและคู่ล่างขนาดยาวพอๆ กันโดยกลีบชั้นนอกบนจะอยู่อย่างอิสระเดี่ยวๆ ส่วนกลีบชั้นนอกคู่ล่างจะมีส่วนโคน ซึ่งมีลักษณะยื่นออกไปทางด้านหลังของส่วนล่างของดอกประสานเชื่อมติดกับฐานหรือสันหลังของเส้าเกสร และส่วนโคนของกลีบชั้นนอกคู่ล่างและส่วนฐานของเส้าเกสรซึ่งประกอบกันจะปูดออกมาเป็นเดือยดอก สำหรับกลีบชั้นในทั้งสองกลีบมีลักษณะต่างๆ กันขึ้นกับพันธุ์

กล้วยไม้หวายมีความพิเศษคือรากอากาศจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์และคายออกซิเจนในตอนกลางคืน แต่ในตอนกลางวันกลับสลับคือดูดออกซิเจนแต่คายคาร์บอนไดออกไซด์ จึงเหมาะที่จะปลูกในห้องนอน ทั้งยังมีความสามารถในการดูดสารพิษจำพวก แอลกอฮอล์ อาซีโตน คลอโรฟอร์ม และฟอร์มัลดิไฮด์ได้ดีอีกด้วย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrobium
วงศ์ ORCHIDACEAE
ถิ่นกำเนิด ทวีปเอเชียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
แสงแดด แดดกึ่งรำไร
อุณหภูมิ 16–24 องศาเซลเซียส
ความชื้น ต้องการความชื้นสูง
น้ำ ต้องการน้ำปานกลาง
การดูแล หวายชอบแดดกึ่งรำไร ต้องการความชื้นค่อนข้างสูง แต่ไม่แฉะ ระบายอากาศได้ดี หากอยู่ภายนอกควรรดน้ำสม่ำเสมอทุกวัน ภายในอาคารรดน้ำวันเว้นวันก็ได้
การปลูก ปลูกลงในวัสดุปลูกที่โปร่ง ระบายอากาศได้ดี เช่น กาบมะพร้าว ถ่าน เม็ดดินเผา
การขยายพันธุ์ แยกลำลูกกล้วย ปักชำกิ่ง
อัตราการคายความชื้น ปานกลาง
อัตราการดูดสารพิษ ปานกลาง
กล้วยไม้หวาย