ฟิโลหูช้างเป็นสายพันธุ์เดียวกับฟิโลเดนดรอนต่างๆ ที่มีความหลากหลายและมีความโดดเด่นในเรื่องของใบ ทั้งรูปฟอร์มใบและสีสัน จึงเป็นพันธุ์ไม้ใบหรือไม้ประดับที่ดูทรงต้นและใบมากกว่าที่จะดูดอก

ฟิโลหูช้างนี้มีจุดเด่นตรงที่มีขนาดใบค่อนข้างใหญ่ สีเขียวเป็นมันสวยงาม จึงนิยมตัดใบไปใช้ในการจัดแจกันไม้ดอก ความสูงของต้นเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 1 เมตร นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง สามารถปลูกได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารในที่ที่แดดรำไรหรือเพียงครึ่งวัน หรือที่แสงพอประมาณ เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกและดูแลรักษาง่าย รดน้ำทุกวัน ใส่ปุ๋ยบำรุงเดือนละครั้ง

ฟิโลหูช้างมีประสิทธิภาพในการคายความชื้นสูงเนื่องจากมีขนาดใบใหญ่ และมีอัตราการดูดสารพิษปานกลาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Philodendron domesticum
วงศ์ ARACEAE
ถิ่นกำเนิด ประเทศบราซิล อเมริกากลาง
แสงแดด แดดรำไร
อุณหภูมิ 18-24 องศาเซลเซียส
ความชื้น ต้องการความชื้นสูง
น้ำ ต้องการน้ำมาก
การดูแล เป็นพืชต้องการร่มเงาและต้องการแสงเพียง 50-60 เปอร์เซ็นต์ ต้องการความชื้นสูง รดน้ำพอชุ่มอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
การปลูก ดินปลูกควรใช้ ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน เมื่อปลูกแล้วให้ใช้ไม้หลักที่หุ้มด้วยกาบมะพร้าวปักไว้ตรงกลางกระถางเพื่อเป็นที่ยึดเกาะของราก ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำยอด
อัตราการคายความชื้น มาก
อัตราการดูดสารพิษ ปานกลาง
ฟิโลหูช้าง