ชมพู่

ชมพู่

ชมพู่ ช่วยให้อุดมทรัพย์ มั่งมีเงินทอง วาสนา ทำให้ผู้ปลูกมีบุญ มีโชควาสนาที่ประเสริฐ เกิดความสุข สมหวัง

ชื่อสามัญ rose apple, wax apple, java apple
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eugenia spp.
วงศ์ MYRTACEAE
ชื่ออื่นๆ ฝรั่งน้ำ ชมพู่น้ำ (ภาคใต้), ชมพู่น้ำดอกไม้ (ไทย), มะชมพู่ มะน้ำหอม (พายัพ), มะชามุต (น่าน), ยามูปะนาวา (มลายู-ยะลา)
ถิ่นกำเนิด ชมพู่หลายชนิดมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย แล้วแพร่กระจายเข้าสู่ประเทศในเขตร้อนชื้น โดยเฉพาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป ชมพู่ ต้นชมพู่เป็นพรรณไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 3-10 เมตร ทรงพุ่ม ใบหนาเป็นมัน ใบโตพอสมควร ดอกบานออกเป็นฝอยฟูยาวพอสมควร มีสีขาว สีเขียวใบไม้ สีชมพูอ่อนๆ ผสมผสานกันอยู่ ผลกลมแป้น สีเขียวทางขั้วเล็ก แล้วเรียวลงมาบานออกคล้ายหยดน้ำ ผลเล็กมีเนื้อนิ่มรสหวาน เมล็ดในสีน้ำตาลอ่อนมีเยื่อฟูนิ่มหุ้มอยู่ภายนอกเมล็ด
การปลูก ชมพู่เป็นไม้กลางแจ้งที่อยู่ได้ทั้งที่แสงแดดจัดหรือแสงร่มร่ำไร ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุย
การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด แต่ที่นิยมคือการปลูกด้วยต้นพันธุ์จากการตอนกิ่ง และการเสียบยอด เพราะสามารถให้ผลผลิตเร็ว และลำต้นไม่สูงมากนัก ส่วนการปลูกจากต้นกล้าเพาะเมล็ดไม่ค่อยนิยม เพราะติดผลช้า ต้องใช้เวลานาน 4-6 ปี


ไม้มงคลกับราศีเกิด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง