ชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์

ชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์
ชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์ ไม้ดัด

วัดโพธิ์นับได้ว่าเป็นแหล่งต้นแบบไม้ดัดไทย เพราะนอกจากเคยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตำราไม้ดัดที่ศาลาหลังเล็กคู่หน้าในสวนมิสกวันแล้ว วัดโพธิ์ยังมีไม้ดัดที่ปลูกมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไม้ดัดเพื่อประดับภายในวัดโพธิ์ ตามแม่แบบไม้ดัดไทย ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ดัดจากต้นตะโก และต้นข่อย และยังมีปรากฏให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ ไม้ดัดที่วัดโพธิ์จะปลูกอยู่ในกระถางมีประดับอยู่ทั่วทุกแห่ง โดยเฉพาะรอบพระอุโบสถตั้งแต่ชั้นในจนถึงชั้นนอก (รอบพระอุโบสถ, รอบกำแพงแก้ว และรอบพระวิหารคด) และยังมีไม้ดัดใหม่ๆ ที่ไม่ไม้ดัดตามแม่แบบไม้ดัดไทย เช่น ต้นเฟื่องฟ้าดัดรูปพญานาคพันหลัก

หากได้มีโอกาสไปเที่ยววัดโพธิ์ และได้เดินชมไม้ดัดจะเห็นถึงความงามแปลกตา บางต้นมีกิ่งก้านวกเวียนวน จนดูแล้วไม่แน่ใจว่าปลายกิ่งใดมาจากโคนกิ่งไหน บางต้นกิ่งกอดก่ายกันจนแยกไม่ได้ว่ากิ่งใดเป็นกิ่งใดเราอาจจะเสียเวลาพินิจพิจารณาเล็กน้อยในการชมความงามแต่ละต้น แต่ให้นึกถึงความวิริยะอุตสาหะของผู้ดัด อดทนรอคอยให้แต่ละต้นค่อยๆ โตขึ้นและค่อยๆ ดัดให้เป็นไปตามจินตนาการของตน ซึ่งต้องเสียเวลานานนับ 10 ปี เลยทีเดียว

การชมไม้ดัดที่วัดโพธิ์ในเว็บไซท์นี้ เป็นเพียงไม้ดัดส่วนหนึ่งที่ได้เลือกสันมาเท่านั้น เนื่องจากไม้ดัดในวัดโพธิ์มีเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถนำมาให้ชมได้หมดทุกต้น หากท่านประสงค์ที่จะไปชมด้วยตนเองแล้ว สามารถชมได้ที่วัดโพธิ์ (ติดกับพระบรมมหาราชวัง) ทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00–17.00 น. รถประจำทางที่ผ่าน

  • รถธรรมดา สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 43, 44, 47, 48, 51, 53, 82, 103
  • รถปรับอากาศ ปอ.1, ปอ.6, ปอ.7, ปอ.8, ปอ.12, ปอ.44

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง