ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัดนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อและรายละเอียดต้นไม้มงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกล้าไม้มงคลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อนำไปปลูกเป็นสิริมงคลในงานรณรงค์ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 50 ปี ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรง เป็นองค์ประทานในงาน


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง