พรรณไม้ในรั้วมหาวิทยาลัย

พรรณไม้ในรั้วมหาวิทยาลัย

ช่วงนี้น้องๆ หลายคนคงจะเตรียมตัวพร้อมแล้วสำหรับการเป็นนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหน พี่ๆ ๑๐๘ พรรณไม้ไทย ก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ด้วยครับ แล้วน้องๆ รู้หรือยังครับว่า ต้นไม้ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ของน้องๆ คืออะไร แต่สำหรับน้องๆ ที่ผิดหวังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็อย่าเพิ่งท้อครับ เล็งไว้ก่อนว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยไหน มี ต้นไม้ ดอกไม้ อะไรเป็น ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย และ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย พี่ๆ ๑๐๘ พรรณไม้ไทย ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จามจุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นนทรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทองกวาว
มหาวิทยาลัยทักษิณ ทองหลางลาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หางนกยูง
มหาวิทยาลัยนเรศวร เสลา
มหาวิทยาลัยนครพนม กันเกรา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา มะพร้าว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล กันภัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อินทนิล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หอมนวล (ลำดวน)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สุพรรณิการ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประดู่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาละ
มหาวิทยาลัยศิลปกร จัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศรีตรัง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทองหลางลาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กันเกรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีบทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี ธรรมรักษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ ประดู่แดง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง แคแสด

หมายเหตุ เนื้อหาเรื่อง “พรรณไม้ในรั้วมหาวิทยาลัย” นี้ จัดทำโดยทีมงาน “๑๐๘ พรรณไม้ไทย” โดยนำรูปและเนื้อหาบางส่วนมาจากเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วนำมาจัดทำใหม่เพื่อให้เกิดความกลมกลืน มิได้มีจุดประสงค์อื่น นอกจากการนำเสนอข้อมูลทางด้านพรรณไม้ที่เป็นพรรณไม้ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ เท่านั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง