ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย A-B-C

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย

ตารางเทียบชื่อวงศ์ (Family) พืชไทยกับอังกฤษนี้อ้างอิงและดัดแปลงจากภาคผนวกของหนังสือพรรณไม้หอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและเปรียบเทียบชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย


ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย
A ACERACEAE วงศ์ก่วม
AGAVACEAE วงศ์ซ่อนกลิ่น, วงศ์จันทน์ผา
ALANGIACEAE วงศ์ปรู๋
AMARYLLIDACEAE วงศ์พลับพลึง
ANACARDIACEAE วงศ์มะม่วง
ANNONACEAE วงศ์กระดังงา
APOCYNACEAE วงศ์โมก, วงศ์ลั่นทม
AQUIFOLIACEAE
ARACEAE วงศ์บอน
ARALIACEAE วงศ์ต้าง, วงศ์เล็บครุฑ
ARAUCARIACEAE วงศ์สนฉัตร
ASCLEPIADACEAE วงศ์สลิด
AVERRHOACEAE วงศ์ตะลิงปลิง
B BERBERIDACEAE วงศ์พืชกินแมลง
BROMELIACEAE วงศ์สับปะรด
BIGNONIACEAE วงศ์ปีบ
BIXACEAE วงศ์คำแสด
BOMBACACEAE วงศ์งิ้ว
BORAGINACEAE
BRETSCHNEIDERACEAE วงศ์ชมพูภูคา
BUDDLEJACEAE
BURSERACEAE วงศ์มะแฟน
C CACTACEAE วงศ์โบตั๋น, วงศ์กระบองเพชร
CAPPARIDACEAE วงศ์กุ่ม
CAPRIFOLIACEAE วงศ์สายน้ำผึ้ง
CARYOCARACEAE
CELASTRACEAE วงศ์กระทงลาย
CHLORANTHACEAE
COCHLOSPERMACEAE วงศ์สุพรรณิการ์
COMBRETACEAE วงศ์สมอ
COMPOSITAE วงศ์ทานตะวัน, วงศ์ดาวเรือง
CONNARACEAE วงศ์ถอบแถบ
CONVOLVULACEAE วงศ์ผักบุ้ง
CRASSULACEAE วงศ์ฆ้องสามย่าน
CUPRESSACEAE วงศ์สนแผง
CYATHEACEAE วงศ์เฟริ์นต้น, วงศ์กูดต้น
CYCADACEAE วงศ์ปรง
CYPERACEAE วงศ์กก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง