ไม้มงคลกับราศีเกิด

ไม้มงคลกับราศีเกิด

นานมาแล้ว มนุษย์เฝ้ามองดวงดาวบนท้องฟ้า…ทุกค่ำคืน…ผ่านวัน…ผ่านเดือน…ผ่านปี…ผ่านชีวิตหนึ่งสู่ชีวิตหนึ่ง เก็บบันทึกเรื่องราวความเป็นไปของวิถีชีวิตผ่านวิถีโคจรแห่งดวงดาว ความผูกพันของดวงดาวกับมนุษย์ถูกผูกขึ้นเป็นจักรราศีและศาสตร์แห่งโหรา ต้นไม้…อีกสิ่งมีชีวิตที่อยู่คู่โลกและผูกพันกับมนุษย์มาแสนนาน มนุษย์ได้ประโยชน์มากมายจากต้นไม้…ที่อยู่อาศัย…อาหาร…เครื่องนุ่งห่ม…ยารักษาโรค ล้วนคือชีวิตของต้นไม้ นอกจากปัจจัยทั้งสี่แล้วมนุษย์ยังมีความเชื่อว่า…ต้นไม้…เมื่อปลูกแล้วจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลต่างๆ แก่ผู้ปลูกตามราศีเกิด ด้วยความผูกพันระหว่าง…ดวงดาว…มนุษย์…ต้นไม้ นี้เอง จึงเกิด ” ไม้มงคลกับราศีเกิด ” ณ เว็บไซท์แห่งนี้……

เรื่อง “ไม้มงคลกับราศีเกิด” นี้ รวบรวมจากประสบการณ์และแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง จุดประสงค์ของการจัดทำก็เพื่อนำเสนอความหลากหลายและแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับต้นไม้ที่ผูกพันกับมนุษย์ตามความเชื่อแต่โบราณ การจะเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความเชื่อเฉพาะบุคคล แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้จัดทำเชื่ออย่างที่สุดคือ ต้นไม้ทุกชนิดให้คุณและเป็นมงคลแก่ผู้ปลูกเลี้ยงทั้งสิ้น…..

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง