ปลูกต้นไม้ตามทิศ

ปลูกต้นไม้ตามทิศ

ปลูกต้นไม้ตามทิศ ตามประเพณีความเชื่อแต่โบราณเมื่อมีการปลูกบ้านเรือนใหม่ เจ้าของบ้านมักหาต้นไม้มงคลมาปลูกไว้บริเวณบ้านในทิศต่างๆ ตามที่บรรพบุรุษได้บอกกล่าวตกทอดกันมา ตำราปลูกต้นไม้ตามทิศมีหลายตำรากล่าวไว้มากบ้างน้อยบ้าง ที่บอกเหตุผลไว้ก็มี ที่ไม่บอกก็มี การจะอธิบายถึงเหตุผลที่ต้องปลูกต้นไม้ชนิดนั้นไว้ทิศนั้นทิศนี้จึงยากที่จะอธิบาย แต่พอที่จะคาดเดาได้ว่า ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านปลูกไว้เพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน เช่น ใช้เป็นอาหาร ใช้เป็นยารักษาโรค ให้ร่มเงา และถือเอาเคล็ดจากชื่อในการเรียกขานต้นไม้นั้นมาเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและครอบครัวของตนเอง รวมทั้งได้อาศัยร่มเงาและกลิ่นหอมจากต้นไม้เหล่านั้น การจะปลูกต้นไม้ชนิดไหนอาจเลือกปลูกเฉพาะต้นไม้ที่มองเห็นประโยชน์หรือเท่าที่พอหาได้


ทิศอุดร (ทิศเหนือ)

ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ทิศทักษิณ (ทิศใต้)

ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)

ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง