ไม้ประดับดูดสารพิษ ไอวี่

ไอวี่ Ivy อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ แววมยุรา

แววมยุรา Prayer Plant แววมยุราเป็นพืชพันธุ์ไม้เลื้อยกึ่ […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ บีโกเนียใบมัน

บีโกเนียใบมัน Wax Begonia บีโกเนียใบมันเป็นไม้ประดับที่ […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ สนฉัตร

สนฉัตร Norfolk Island Pine สนฉัตรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางห […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ พลูด่าง

พลูด่าง Golden Pothos พลูด่างเป็นไม้เลื้อยที่นิยมนำมาปล […] อ่านต่อ »