ไม้ประดับดูดสารพิษ หน้าวัวเปลวเทียน

หน้าวัวเปลวเทียน Lady Jane หน้าวัวเปลวเทียน เป็นหน้าวัว […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ ฟิโลใบหัวใจ

ฟิโลใบหัวใจ Heart Leaf Philodendron ฟิโลใบหัวใจเป็นพันธ […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ เงินไหลมา

เงินไหลมา Arrowhead Vine เงินไหลมาเป็นพรรณไม้เลื้อยที่ม […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ ฟิโลเซลลอม

ฟิโลเซลลอม Lacy Tree Philodendron ฟิโลเซลลอมเป็นพืชในตร […] อ่านต่อ »

ไม้ประดับดูดสารพิษ มังกรคาบแก้ว

มังกรคาบแก้ว Christmas Cactus มังกรคาบแก้วเป็นไม้ประดับ […] อ่านต่อ »