ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ปลูกต้นไม้ตามทิศ ทิศบูรพา (ทิศตะ […] อ่านต่อ »

ไผ่สีสุก

ไผ่สีสุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Bambusa blumeana Schult ชื่อวง […] อ่านต่อ »

มะพร้าว

มะพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera Linn. ชื่อวงศ์ P […] อ่านต่อ »

กุ่มน้ำ

กุ่มน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva magna DC ชื่อวงศ์ CAPPA […] อ่านต่อ »

กุ่มบก

กุ่มบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva religiosa ham. ชื่อวงศ์ […] อ่านต่อ »