ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

ปลูกต้นไม้ตามทิศ ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) ต้นไม้ที่ควรปลูกในทิศนี้คือ

ไผ่สีสุก

ช่วยพรางแสงแดดยามเช้าด้านตะวันขึ้น หน่อใช้ทำอาหาร รากใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ ขับนิ่ว ส่วนชื่อนั้นเป็นมงคลนามหมายถึงความมั่งมีศรีสุขหรืออยู่เย็นเป็นสุข…[อ่านต่อ]

กุ่มน้ำ

เป็นอาหาร เป็นยาบำรุงหัวใจ รักษาโรคผิวหนัง ขับลมในลำไส้ ขับผายลม ขับเหงื่อ แก้กระษัย และเชื่อเป็นเคล็ดว่า เมื่อมั่งมีศรีสุขแล้วก็ให้เก็บเงินไว้ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อน มีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง…[อ่านต่อ]

กุ่มบก

เป็นอาหาร เป็นยาบำรุงหัวใจ รักษาโรคผิวหนัง ขับลมในลำไส้ ขับผายลม ขับเหงื่อ แก้กระษัย และเชื่อเป็นเคล็ดว่า เมื่อมั่งมีศรีสุขแล้วก็ให้เก็บเงินไว้ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อน มีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคง…[อ่านต่อ]

มะพร้าว

ประโยชน์เป็นที่รู้กันว่านานัปการ ทุกส่วนของต้น กะลาแก้ปวดกระดูกและเส้นเอ็น ดอกเป็นยาแก้เจ็บคอ แก้ท้องเสีย แก้ไข้ น้ำมันมะพร้าวใช้ทาบำรุงผม เชื่อว่าเมื่อปลูกไว้บริเวณบ้าน จะทำให้ไม่มีการเจ็บไข้ และอยู่เย็นเป็นสุข…[อ่านต่อ]


ทิศอุดร (ทิศเหนือ)

ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ทิศทักษิณ (ทิศใต้)

ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)

ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง