พะยอม

ต้นพะยอมเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพัทลุง มี […] อ่านต่อ »

ดอกพะยอม

ดอกพะยอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea Roxburghii ชื่อวงศ์ DIP […] อ่านต่อ »

ต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุง ต้นพะยอม

ต้นพะยอม ต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุง ต้นไม้ประจำจังหวัด พั […] อ่านต่อ »

ดอกพะยอม ดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์, พัทลุง

ดอกพะยอม ดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด […] อ่านต่อ »