สะเดา

ต้นสะเดาเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุทัยธานี […] อ่านต่อ »

ต้นสะเดาอินเดีย พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นสะเดาอินเดีย พรรณไม้ในพุทธประวัติ สะเดาอินเดีย หรือท […] อ่านต่อ »

ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ปลูกต้นไม้ตามทิศ ทิศหรดี ( […] อ่านต่อ »

สะเดา

สะเดา ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica Juss. Var. sia […] อ่านต่อ »

ต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ต้นสะเดา

ต้นสะเดา ต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ต้นไม้ประจำจังหวัด […] อ่านต่อ »