ต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ต้นสะเดา

ต้นสะเดา
ต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

ต้นไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ต้นสะเดา

ต้นไม้ประจำจังหวัด
อุทัยธานี
ชื่อพันธุ์ไม้
ต้นสะเดา
ชื่อสามัญ
Neem Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์
Azadirachta indica A. Juss. (varsiamensis Valeton)
วงศ์
MELIACEAE
ชื่ออื่น
กะเดา (ภาคใต้), จะตัง (ส่วย), สะเดา (ภาคกลาง), สะเลียม (ภาคเหนือ), สะเดาบ้าน (ทั่วไป)
ลักษณะทั่วไป
ต้นสะเดาเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20 เมตร เปลือกสีเทาอมน้ำตาล เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกสลับ ใบย่อยเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบจักไม่เป็นระเบียบ ดอกสีขาวนวล ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน โคนก้านดอกติดกันเป็นหลอด ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม ผลเป็นผลสดกลมรี ผิวบาง มีเนื้อฉ่ำน้ำ ผลแก่สีเหลือง
ขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม
ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง
ถิ่นกำเนิด
ป่าเบญจพรรณค่อนข้างแล้งและป่าแดง

คำขวัญประจำจังหวัดอุทัยธานี
อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ


ต้นไม้ประจำจังหวัด

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง