จำปี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia longifolia Bl.
วงศ์ MAGNOLIACEAE
ชื่อสามัญ White Champaka
ชื่ออื่นๆ
ถิ่นกำเนิด จีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นอายุประมาณ 10-15 ปี ใบยาว 20 เซนติเมตร หนา สีเขียวเข้ม ใบมนรี ปลายใบแหลม ริมใบเกลี้ยง ดอกจะออกตามโคนก้านใบที่อยู่บริเวณยอดของลำต้น ใบละดอก มีสีขาวจนถึงเหลืองอ่อน ดอกจะบานตอน 2-3 ทุ่ม จำปีจะเริ่มให้ดอกเมื่อต้นมีอายุ 1 ปี ถึงปีครึ่ง และช่วงที่ให้ดอกมากที่ สุดตั้งแต่ 3-5 ปี โดยจะให้ดอกเฉลี่ย 50 ดอกต่อต้น
การขยายพันธุ์ ควรใช้วิธีการตอนกิ่ง โดยเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนจากต้น ที่ให้ผลผลิตสูง และควรตอนในฤดูฝนเพราะรากจะงอกง่าย