พรรณไม้งามนาม…ควีนสิริกิติ์

พรรณไม้งามนาม…ควีนสิริกิติ์

ดอกแคทลียา ดอกกล้วยไม้ ควีนสิริกิติ์ Queen Sirikit

ในขณะนี้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในโลก คือมีดอกไม้ 3 ชนิด แต่มีชื่ออย่างเดียวกัน บางท่านอาจจะทราบ แต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบ จึงขอนำเรื่องดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดนั้นมาเผยแพร่ต่อดังนี้

ท่านที่เคยเห็นเสื้อที่ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดทำจำหน่าย จะเห็นว่ามีรูปดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดประดับที่ตัวเสื้อ ดอกไม้ดังกล่าว ได้แก่ ดอกแคทลียา ดอกดอนญ่า และดอกกุหลาบ ซึ่งทั้ง 3 ชนิดนี้มีชื่อว่า “ควีนสิริกิติ์” (Queen Sirikit) เหมือนกันหมด

ตามประวัติกล่าวว่า บริษัทแบลคแอนด์ฟลอรี่ ซึ่งเป็นบริษัทกล้วยไม้เก่าแก่ของประเทศอังกฤษ ได้ผสมพันธุ์กล้วยไม้ที่มีดอกสีขาวได้สำเร็จ จึงได้ขอพระราชทานนามสำหรับกล้วยไม้นั้นผ่าน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน แต่ได้รับการยับยั้งว่ายังไม่เป็นการสมควร แต่บริษัทดังกล่าวยังไม่ละความพยายามและความตั้งใจอันแน่วแน่ ฉะนั้นในเวลาต่อมา บริษัทจึงได้นำดอกแคทลียาสีขาวนี้เข้ารับการพิจารณาจากสถาบันระดับสูง ก็ได้รับรางวัลชั้นเยี่ยม ทางบริษัทจึงติดต่อผ่าน สถานเอกอัครราชทูตไทย ขอพระราชทานนามกล้วยไม้ดอกสีขาวนี้ว่า “ควีนสิริกิติ์” และได้จดทะเบียนเมื่อ พ.ศ.2501

ดอกดอนญ่า ควีนสิริกิติ์ Queen Sirikit

ต่อมาในปี พ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ ฟิลิปปินส์ รัฐบาลฟิลิปปินส์ ได้ขอพระราชทานพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์ เป็นชื่อของดอกดอนญ่า พันธุ์ใหม่ของเขา
ซึ่งตามแบบแผนที่เขากำหนดไว้ ผู้ที่ได้รับเกียรติมาเป็นชื่อดอกดอนญ่าพันธุ์ใหม่ๆ จะได้แก่สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของประเทศของฟิลิปปินส์เท่านั้น

ครั้นต่อมาในปี พ.ศ.2511 ได้เกิดกุหลาบดอกใหญ่สีเหลืองขึ้นมาในโลกอีกชนิดหนึ่งเป็นกุหลาบที่สวยงามเป็นที่ชื่นชมกัน ในครั้งนั้นชาวเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเรือนกุหลาบอันมีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ได้เป็นผู้ตั้งชื่อกุหลาบที่งามที่สุดนี้ว่า “ควีนสิริกิติ์” เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2514

ดอกกุหลาบ ควีนสิริกิติ์ Queen Sirikit

ดังนั้นจะเห็นว่าพระนามควีนสิริกิติ์ ได้มีผู้ขอพระราชทานนำไปใช้เป็นชื่อดอกไม้ถึง 3 ชนิด ใน 3 ประเทศ ซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดานัก และยิ่งได้อ่านเอกสารที่แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสที่เขาบรรยายไว้ว่า “พระราชินีแห่งประเทศไทยทรงมีพระสิริโฉมเป็นเสน่ห์แบบตะวันออกเหนือตะวันตก” ด้วยแล้ว ก็ยิ่งมีความรู้สึกภาคภูมิเพราะไม่เคยมีใครได้รับการยกย่องสรรเสริญเช่นนี้มาก่อนเลย เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ และอาจถือได้ว่าดอกไม้ทั้ง 3 ชนิดอันมีนามว่า “ควีนสิริกิติ์” เป็น “บุปผาเทิดพระราชินี” ของไทยได้อย่างหนึ่ง ซึ่งศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ได้กรุณาแต่งกลอนให้ดังต่อไปนี้

บุปผางามสามประเทศวิเศษศรี
เทิดพระเกียรติพระราชินีนาถสยาม
บุปผาชื่นยืนยงดำรงพระนาม
“ควีนสิริกิติ์” เรืองอร่ามนิรันดร

เนื้อหา: หนังสือพืชพรรณไม้มงคล, ส.พลายน้อย, บริษัท รวมสาสน์ (1977) จำกัด
ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์: หนังสืออุทยานเบญจสิริ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างสวนสาธารณะ ๖๐ พรรษา พระบรมราชินีนาถ
ดอกแคทลียาและดอกดอนญ่าควีนสิริกิติ์: จาก Internet


เกร็ดพรรณไม้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง