จำปี

จำปี

ไม้มงคลที่ผู้เกิดราศีตุลย์ควรปลูกไว้ประจำบ้านคือ จำปี ดอกสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอม จะทำให้ชีวิตสดใสการงานก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร มีแต่ความรุ่งเรือง ปราศจากปัญหาใดๆ

ชื่อสามัญ White Champaka
ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia longifolia Bl.
วงศ์ MAGNOLIACEAE
ชื่ออื่น จำปี
ถิ่นกำเนิด ประเทศอินโดนีเซีย
ลักษณะทั่วไป ต้นจำปีเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง อายุประมาณ 10-15 ปี ลำต้นใหญ่สูงกว่าจำปาเล็กน้อย ต้นจะแตกพุ่มยอดใบงามกว่าจำปา ใบเป็นใบเดี่ยว ใบหนามีสีเขียวเข้ม ใบมนรี ปลายใบแหลม ริมใบเกลี้ยง ใบยาวประมาณ 20 ซม. ดอกจำปีเป็นดอกเดี่ยว ออกตามโคนก้านใบที่อยู่บริเวณยอดของลำต้นใบละดอก มีสีขาวจนถึงเหลืองอ่อน ดอกยาวประมาณ 5 ซม. มีกลีบดอก 8-10 กลีบ เรียงซ้อนกัน ตรงกลางดอกมีเกสรเป็นแท่งกลมเล็ก ยอดแหลมคล้ายผักข้าวโพดเล็กๆ ดอกจะบานตอน 2-3 ทุ่ม จำปีจะเริ่มให้ดอกเมื่อต้นมีอายุ 1 ปี ถึงปีครึ่ง และช่วงที่ให้ดอกมากที่สุดตั้งแต่ 3-5 ปี โดยจะให้ดอกเฉลี่ย 50 ดอกต่อต้น
การปลูกและดูแลรักษา จำปีเป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัด ขึ้นได้ในดินทุกชนิด สามารถปลูกในดินค่อนข้างเหลวได้ แต่ที่ดีที่สุดควรปลูกในดินร่วนซุยมีธาตุอาหารเพียงพอ ต้องการการรดน้ำบ่อยๆ
การขยายพันธุ์ ควรใช้วิธีการตอนกิ่ง โดยเลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนจากต้นที่ให้ผลผลิตสูง และควรตอนในฤดูฝนเพราะรากจะงอกง่าย


ไม้มงคลกับราศีเกิด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง