พลูด่าง

พลูด่าง


ชื่อสามัญ Ivy-Arum, Devil-Ivy
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scindapsus aureus
วงศ์ ARACEAE
ชื่ออื่นๆ
ถิ่นกำเนิด โพลีนีเชีย เกาะโซโลมอน
ลักษณะทั่วไป พลูด่างเป็นพรรณไม้เลื้อยเขตร้อน ลำต้นอ่อน ใบเป็นรูปหัวใจ สีเหลืองด่างสลับสีเขียวอ่อน จะเลื้อยขึ้นในแนวดิ่ง หรือปลูกให้เลื้อยไปตามฝาผนัง มีรากอากาศ มีดอกแต่ไม่สวยงามจึงนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับใบ
การปลูก พลูด่างเป็นไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดด ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกเลี้ยงในน้ำหรือปลูกในดินก็ได้ ปลูกในกระถางควรมีหลักยึดเพื่อให้เลื้อย หรืปลูกในกระถางแขวน ปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด ส่วนผสมของดินใช้ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน เศษใบไม้ผุหรือขุยมะพร้าว 1 ส่วน ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำอย่างเจือจางรดเดือนละครั้ง
การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการใช้กิ่งหรือลำต้นที่มีใบติดอยู่ไปปักชำเลี้ยงในน้ำหรือปลูกในดินก็ได้


ไม้มงคลกับราศีเกิด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง