ส้มโอ

ส้มโอ

ส้มโอ ต้นไม้มงคลที่ชาวราศีพฤษภควรปลูกที่บ้าน โรงงาน หรือร้านค้า ส้มโอเป็นต้นไม้ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์
ชื่อสามัญ Pomelo
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus maxima (Burm.) Merr.
วงศ์ RUTACEAE
ชื่ออื่นๆ โกร้ยตะลอง (ภาษาเขมร), มะขุน (เหนือ), มะโอ (เหนือ), ลีมาบาลี (มลายู ยะลา), สังอู (กะเหรี่ยง มลายู)
ถิ่นกำเนิด ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะทั่วไป ส้มโอเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5-15 เมตร ลำต้นมีสีน้ำตาลอมเทา แตกกิ่งแขนงมาก กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ลำต้นและกิ่งมีหนามรูปทรงอ้วน ยาวประมาณ 1-5 เซนติเมตร ใบแตกออกเป็นใบเดี่ยว เรียงวนสลับกันบนกิ่ง ใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม มีกลิ่นหอม แผ่นใบหนาเป็นมัน กว้าง 10-12 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร โคนก้านใบมีหูใบแผ่ออกเป็นรูปหัวใจ แผ่นใบเหมือน มะกรูด คือแบ่งใบเป็น 2 ตอน แต่มีขนาดใบใหญ่กว่า ดอกออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อสั้น แทงออกบริเวณปลายของกิ่งอ่อน ประกอบด้วยช่อดอกที่เกิดบริเวณปลายยอดและตายอดด้านข้าง แต่ละช่อมีดอก 1-20 ดอก ดอกมีขนาดใหญ่ เป็นดอกสมบูรณ์เพศที่ผสมเกสรในดอกตัวเอง แต่ละดอกมีขนาด 3-7 เซนติเมตร ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงที่ฐานดอก 3-5 กลีบ กลีบดอกมีสีขาว จำนวน 4-5 กลีบ กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร แผ่นกลีบดอกหนา ด้านในกลีบดอกมีเกสรตัวผู้จำนวน 20-25 อัน เรียงซ้อนกันเป็นวงกลมรอบรังไข่ และมีฐานเกสรเชื่อมติดกันเป็นกลุ่ม 4-5 กลุ่ม ส่วนด้านในสุดเป็นรังไข่ที่แบ่งเป็นช่องๆ 11-16 ช่อง ทั้งนี้ ดอกส้มโอจะบานจากดอกส่วนปลายก่อน และทยอยบานในดอกโคนช่อ ผลมีรูปร่างค่อนข้างกลม มีขนาดใหญ่ ประมาณ 10-13 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองทองตามสายพันธุ์ เปลือกหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร ผิวของผลไม่เรียบ มีต่อมน้ำมันกระจายทั่วไป ภายในมีแผ่นบางๆ สีขาวกั้นเนื้อให้แยกออกจากกัน เนื้อแต่ละส่วนเรียกว่า “กลีบ” มีรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว มีเมล็ดฝังอยู่ระหว่างเนื้อมากกว่า 1 เมล็ด เมล็ดมีรูปร่างแบน และผิวย่น เปลือกเมล็ดมีสีเขียวอมเหลือง และเป็นร่องลึก ขนาดเมล็ดกว้าง 0.6-1.2 เซนติเมตร
การขยายพันธุ์ ส้มโอสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด การติดตา การตอน และการเสียบกิ่ง แต่ทั่วไปนิยมปลูกจากต้นพันธุ์ที่ได้จากการตอนหรือการเสียบกิ่ง เพราะจะได้ต้นที่ไม่สูงและได้ผลส้มโอตามพันธุ์ดั้งเดิมที่ต้องการ


ไม้มงคลกับราศีเกิด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง