หมากแดง

หมากแดง


ชื่อสามัญ Sealing wax palm, lipstick palm, Raja palm, Maharajah Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyrtostachys renda Blume
วงศ์ PALMAE
ชื่ออื่น กับแดง, กะแด็ง, หมากวิง
ถิ่นกำเนิด อยู่ในแถบภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย
ลักษณะทั่วไป หมากแดงเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ เป็นปาล์มแตกกอ ลำต้นตั้งตรงขนาดประมาณ 10-15 ซม. มีคอยาวประมาณ 30-50 ซม. สูงได้ถึงประมาณ 4 เมตร มีข้อปล้องเห็นได้ชัด ใบเป็นประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ใบย่อยรูปแถบ มีประมาณ 25 คู่ สีเขียวเป็นมัน ทางใบยาวประมาณ 1.5-2.0 เมตร ปลายใบแหลม มีสีแดงเข้มที่กาบใบ ก้านใบและเส้นกลางใบ ดอกออกเป็นช่อที่ใต้โคนกาบใบห้อยโค้งลง ดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ผลมีลักษณะกลมถึงรี ขนาด 0.8 ซม. ผลเมื่ออ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล เมื่อสุกเต็มที่พร้อมเพาะพันธุ์ได้จะมีเปลือกสีดำ โคนผลสีแดง มีเมล็ดผลละ 1 เมล็ด ติดผลจำนวนมากรวมกันเป็นทลาย
การปลูกเลี้ยง หมากแดงควรปลูกเลี้ยงในดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุมาก ต้องการแสงแดดปานกลางถึงมาก ต้องการน้ำปานกลาง ถ้าปลูกในกระถาง ควรให้น้ำอย่างน้อยทุกๆ 3 วัน ในปริมาณพอชุ่ม ถ้าปลูกในแปลงควรให้น้ำอย่างน้อยทุกๆ 5-7 วัน
การขยายพันธุ์ หมากแดงสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งวิธีการแยกหน่อและการเพาะเมล็ด


ไม้มงคลกับราศีเกิด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง