เข็ม

เข็ม

สำหรับชาวราศีกุมภ์แล้วควรปลูกต้นเข็ม ไว้บริเวณสวนหน้าบ้าน โรงงาน หรือร้านค้าของตน เพื่อเป็นสิริมงคล ต้นเข็ม ดอกเข็ม ที่ปลูกจะช่วยเสริมพลังความฉลาดเฉียบแหลม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ของผู้เกิดราศีกุมภ์

ชื่อสามัญ West Indian Jasmine, Jungle Flame, Jungle Jeranium.
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora chinensis
วงศ์ RUBIACEAE
ถิ่นกำเนิด แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะทั่วไป ต้นเข็มเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดย่อม ลำต้นสูงประมาณ 3–5 ฟุต แตกกิ่งก้านสาขาออกแผ่เป็นพุ่ม ใบของดอกเข็มแข็งและเปราะง่าย มีสีเขียวสด ลักษณะใบมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบจะออกเรียงสลับกันคนละทิศทาง ดอกเข็มออกเป็นช่อตรงส่วนยอดของต้น ดอกมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีขนาดดอกและสีไม่เหมือนกันขึ้นกับสายพันธุ์ ในแต่ละช่อดอกประกอบด้วยดอกขนาดเล็กเป็นหลอด ตรงปลายหลอดจะเป็นกลีบซึ่งมีอยู่ 4-5 กลีบ ปลายกลีบแหลม
การปลูก เข็มเป็นไม้ในเขตร้อน ชอบอยู่กลางแจ้ง ต้องการแสงแดดจัด ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง สามารถทนต่อความแห้งแล้ง การให้น้ำ 3-5 วัน/ครั้ง ขึ้นได้กับดินทุกชนิดแต่จะชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ที่มีความชุ่มชื้นมากกว่า ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ 5-6 ครั้ง/ปี
การขยายพันธุ์ โดยการปักชำ การเพาะเมล็ด การตอน วิธีที่ได้ผลดีและนิยมกันคือการปักชำและการตอน


ไม้มงคลกับราศีเกิด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง