โกสน

โกสน


ชื่อสามัญ Croton, Variegated Laurel, Garden Croton
ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum Variegatum
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่นๆ แขกดำ กรีสาเก โกรต๋น
ถิ่นกำเนิด มลายู อินเดีย จีน อเมริกา และยุโรป
ลักษณะทั่วไป ต้นโกสนเป็นไม้ยืนต้นประเภทไม้พุ่มขนาดย่อม ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-5 เมตร ผิวลำต้นเรียบสีน้ำตาลปนเทา ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มตรงกลม ใบแตกออกจากต้นและปลายกิ่ง ลักษณะใบมีรูปร่าง สีสัน และขนาดแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกออกมาจากปลายกิ่ง ลักษณะเป็นพวงห้อยลงมาด้านล่าง พวงหนึ่งยาวประมาณ 10-15 ซม. ดอกสีชาว มีขนาดเล็กมาก มีกลีบดอก 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มที่จะเป็นรูปทรงกลม มีเกสรตัวผู้เป็นเส้นฝอยอยู่ภายใน
การดูแล โกสนต้องการแสงสว่างมาก จึงควรตั้งวางไว้ที่มีแสงสว่างพอเพียง เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ควรรดน้ำวันละ 1 ครั้ง ต้องการความชื้นสูง ถ้าอากาศแห้งควรฉีดพ่นละอองน้ำที่ใบ ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกโรยรอบๆ โคนต้น หรือละลายรดน้ำเดือนละครั้ง ควรเปลี่ยนกระถางทุกปี
การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง


ไม้มงคลกับราศีเกิด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง