โมก

โมก

โมก ไม้ที่ให้พลังอำนาจแก่ชาวราศีมีน ปลูกโมกไว้บริเวณสวนหน้าบ้าน โรงงาน หรือร้านค้าของตนจะช่วยเสริมบารมีคุ้มครองบริวารและลูกหลานด้วยเช่นกัน

ชื่อสามัญ Moke
ชื่อวิทยาศาสตร์ Wrightia religiosa.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่ออื่น โมกหลวง
ลักษณะทั่วไป โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบตามเรือกสวนไร่นาและตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ลำต้นมีความสูงประมาณ 5–12 เมตร ผิวเปลือกมีสีน้ำตาลดำ ลำต้นกลมเรียบมีจุดเล็กๆ สีขาวประทั่วต้น แตกกิ่งก้านสาขารอบลำต้นไม่เป็นระเบียบ ใบเป็นใบเดียวออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้านใบมีขนาดเล็กรูปไข่ ปลายใบมนแหลม โคนใบแหลม คล้ายใบแก้ว เนื้อใบบางสีเขียว ออกดอกตามซอกใบเป็นช่อ ช่อละ 3-5 ดอก โดยจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดิน มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน ดอกสีขาว กลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี ฝักออกเป็นคู่มีขนาดเล็กยาวคล้ายฝักถั่วเขียวยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ลักษณะโค้งงอเข้าหากัน ภายในมีเมล็ดเรียงอยู่เป็นจำนวนมาก
การดูแลรักษา ควรปลูกในดินร่วนซุย ความชื้นปานกลาง ต้องการแสงแดดปานกลาง จนถึงแดดจัดหรือกลางแจ้ง ต้องการน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5–7 วัน/ครั้ง ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1–2 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ปีละ 4–6 ครั้ง
การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การตอน การปักชำ หรือจะขุดล้อมจากธรรมชาติมาปลูกเลี้ยงก็ได้ แต่วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือการเพาะเมล็ด และการปักชำ


ไม้มงคลกับราศีเกิด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง