ดอกไม้ประจำชาติบรูไน

ดอกไม้ประจำชาติบรูไน

ดอกส้านชวา

“ดอกส้านชวา” (Dillenia suffruticosa) หรือดอก “ชิมเปอร์” (Simpor) เป็นดอกไม้กลางแจ้ง เป็นไม้ปลูกได้ยาก มีกลีบดอกขนาดใหญ่สีเหลืองสด เมื่อบานเต็มที่กลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม รูปดอกชิมเปอร์ถูกนำมาใช้พิมพ์ลงบนธนบัตรใบละ 1 ดอลลาร์ ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านศิลปะการออกแบบงานฝีมือพื้นเมือง ดอกส้านชวาพบปลูกทั่วไปตามแม่น้ำของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยเฉพาะแม่น้ำ Tem-burong และยังพบตามบึงหรือบริเวณที่มีทรายสีขาว ส่วนต่างๆ ของตนไม้ชนิดนี้นํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการรักษาบาดแผล

ดอกส้านชวา ดอกไม้ประจำชาติบรูไน

ธงชาติบรูไน

ธงชาติบรูไน

แผนที่ประเทศบรูไน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง