ชะพลู

ชะพลู

ต้นชะพลู ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper aurantuacum
วงศ์ PIPERACEAE
ชื่อสามัญ Variegatum
ชื่ออื่นๆ ช้าพลู, ผักอีไร, พลูลิง, พลูนก, นมวา
ถิ่นกำเนิด
ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นทอดราบไปตามพื้นดิน และจะชูก้านใบขึ้นมาเหนือดิน สูงประมาณ 1-1.5 ฟุต ลักษณะใบเป็นรูปหัวใจ แผ่นใบจะนุ่มกว้างใหญ่ มีสีสดใส พื้นใบมีสีเขียว ก้านใบสีเขียวกลมเล็กๆ ไม่ใหญ่นัก
การขยายพันธุ์ เป็นไม้ที่ชอบแสงร่มร่ำไร ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุยที่มีใบไม้ผุ ขยายพันธุ์โดยการนำเอาข้อปล้องที่แตกหน่ออยู่ตามพื้นดินไปปลูก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง