ชบา

ชบา

ต้นชบา ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus spp.
วงศ์ MALVACEAE
ชื่อสามัญ Shoe flower
ชื่ออื่นๆ Hibiscus, Rose of China
ถิ่นกำเนิด เขตร้อน จีน อินเดีย และฮาวาย
ลักษณะทั่วไป ชบาเป็นไม้พุ่มขนาด 1-3 เมตร อาจสูงได้ถึง 7-10 เมตร เป็นไม้เนื้ออ่อนมีเปลือกไม้ค่อนข้างเหนียว ใบรูปไข่กว้าง ปลายใบแหลมเรียว ขอบใบจักหรือขอบใบเรียบ ดอกออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ก้านดอกยาว กลีบรองดอกมี 2 ชั้น สีเขียว ดอกมีทั้งดอกลาและดอกซ้อน มีหลายสี เช่น สีแดง สีเหลือง สีขาว สีชมพู มีทั้งดอกใหญ่และดอกเล็ก ถ้าดอกลาจะมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้เป็นดอกยาวยื่นขึ้นมากลางดอก ปลายสุดเป็นยอดเกสรตัวเมีย แยกเป็น 5 แฉกสีแดง เกสรตัวผู้ติดรอบๆ ดอกเป็นสีเหลือง ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์ ชบาเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม แต่ที่เหมาะสมคือสภาพอากาศอบอุ่นจนถึงร้อน ดินปลูกควรเป็นดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีน้ำขังแฉะ การให้น้ำควรให้สม่ำเสมอ ถ้าขาดน้ำจะสลัดใบล่างทิ้งอย่างรวดเร็ว ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง และการเสียบยอด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง