ชมพู่

ชมพู่

ต้นชมพู่ ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eugenia spp.
วงศ์ MYRTACEAE
ชื่อสามัญ rose apple, wax apple, java apple
ชื่ออื่นๆ ฝรั่งน้ำ ชมพู่น้ำ (ภาคใต้), ชมพู่น้ำดอกไม้ (ไทย), มะชมพู่ มะน้ำหอม (พายัพ), มะชามุต (น่าน), ยามูปะนาวา (มลายู-ยะลา)
ถิ่นกำเนิด ชมพู่หลายชนิดมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย แล้วแพร่กระจายเข้าสู่ประเทศในเขตร้อนชื้น โดยเฉพาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 3-10 เมตร ทรงพุ่ม ใบหนาเป็นมัน ใบโตพอสมควร ดอกบานออกเป็นฝอยฟูยาวพอสมควร มีสีขาว สีเขียวใบไม้ สีชมพูอ่อนๆ ผสมผสานกันอยู่ ผลกลมแป้น สีเขียวทางขั้วเล็ก แล้วเรียวลงมาบานออกคล้ายหยดน้ำ ผลเล็กมีเนื้อนิ่มรสหวาน เมล็ดในสีน้ำตาลอ่อนมีเยื่อฟูนิ่มหุ้มอยู่ภายนอกเมล็ด
การขยายพันธุ์ เป็นไม้กลางแจ้งที่อยู่ได้ทั้งที่แสงแดดจัด หรือแสงร่มร่ำไร ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง