ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ

ต้นชุมเห็ดเทศ ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia alata Linn.
วงศ์ CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ Seven Golden Candlesticks, Candle Bush, Golden Bush
ชื่ออื่นๆ ขี้คาก, หมากกะลิง, ชุมเห็ดใหญ่, ลับมือหลวง, ตะสีพอ
ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน
ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดย่อมที่มีเนื้ออ่อน ลำต้นสูงประมาณ 10 ฟุต ใบเป็นใบรวม มีใบย่อยออกเป็นคู่ตรงกันข้ามเรียงตามก้านใบ ใบหนาแข็งและสาก ลักษณะใบย่อยเป็นรูปไข่ ขอบเรียบขนาน ปลายใบมน ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อชูตั้งขึ้นไปตามปลายกิ่ง แต่ละช่อจะประกอบด้วยดอกหลายดอก และทยอยกันบาน ช่อดอกหนึ่งยาวประมาณ 2 ฟุต ดอกสีเหลืองสด ผลเป็นฝักมีครีบถ้าแก่จะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ
การขยายพันธุ์ เป็นไม้กลางแจ้งที่อยู่ได้ทั้งที่แสงแดดจัด หรือปลูกตามชายน้ำ ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดจากฝักแก่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง