ฝรั่ง

ฝรั่ง

ต้นฝรั่ง ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Psidium guajava “Variegata”
วงศ์ MYRTACEAE
ชื่อสามัญ Guava
ชื่ออื่นๆ มะก้วย, มะปุ่น, มะมั่น, ยามู, มะจีน, สีดา, ยะริง
ถิ่นกำเนิด
ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขามากมาย ใบหนาและแข็ง ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงกันข้าม บิดเล็กน้อย รูปใบรีปลายใบและโคนใบมน หลังใบจะมีขนอ่อนนุ่ม ท้องใบจะหยาบเห็นเส้นใบเป็นร่างแหชัดเจนมาก พื้นใบมีสีเขียวอมเทา ยอดอ่อนมีขนอ่อนสั้นๆ ออกดอกตรงส่วนยอดของกิ่งก้านต้นช่อละ 2-3 ดอก ขนาดไม่ใหญ่นัก สีขาว ผลดิบมีสีเขียว เมื่อสุกมีสีเขียวปนเหลือง เนื้อในสีขาว มีเมล็ดภายในมากสีน้ำตาลอ่อน
การขยายพันธุ์ เป็นไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจัด ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และตัดยอดปักชำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง