กระถิน

กระถิน

ต้นกระถิน ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucaena leucocephalade wit
วงศ์ LEGUMINOSAE-MINOSOIDEAE
ชื่อสามัญ White Popinac, Lead Tree
ชื่ออื่นๆ กระถินน้อย กระถินดอกขาว กระถินหัวหงอก ผักก้านถิน กะตง ภาคใต้เรียก สะตอเทศ สะตอเบา สะตอบ้าน
ถิ่นกำเนิด
ลักษณะทั่วไป กระถินเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร ไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขา ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ ก้านแขนงสั้น มีขน ใบย่อย เรียงตรงข้ามรูปแถบหรือรูปขอบขนานแกมรูปแถบ ปลายแหลม โคนเบี้ยว ขอบมีขน ท้องใบสีนวล ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกออกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามง่ามใบ ช่อเป็นฝอยนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อย ผลเป็นฝัก ฝักออกเป็นช่อแบนยาว เห็นเมล็ดเป็นจุดๆ ในฝักตลอดฝัก
การขยายพันธุ์ กระถินทนความแห้งแล้งได้ดี และเติบโตเร็ว ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง