เข็ม

เข็ม

ต้นเข็ม ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora chinensis
วงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ
ชื่ออื่นๆ
ถิ่นกำเนิด แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดย่อม ลำต้นสูงประมาณ 3–5 ฟุต แตกกิ่งก้านสาขาออกแผ่เป็นพุ่ม ใบของดอกเข็มแข็งและเปราะง่าย มีสีเขียวสด ลักษณะใบมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบจะออกเรียงสลับกันคนละทิศทาง ดอกออกเป็นช่อตรงส่วนยอดของต้น ดอกมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีขนาดดอกและสีไม่เหมือนกันขึ้นกับสายพันธุ์ ในแต่ละช่อดอกประกอบด้วยดอกขนาดเล็กเป็นหลอด ตรงปลายหลอดจะเป็นกลีบซึ่งมีอยู่ 4-5 กลีบ ปลายกลีบแหลม
การขยายพันธุ์ เป็นไม้ในเขตร้อน ชอบอยู่กลางแจ้ง ขึ้นได้กับดินทุกชนิดแต่จะชอบดินที่ร่วนซุยมากกว่า มีความชุ่มชื้นพอดี ทนทานต่อความแห้งแล้ง ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งและเพาะเมล็ด เป็นไม้ที่คนไทยนิยมปลูกตามบ้าน ตามริมรั้ว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง