กวนอิม

กวนอิม

ต้นกวนอิม ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ribbon Plant
วงศ์ LILIACEAE
ชื่อสามัญ Dracaena sanderiana
ชื่ออื่นๆ
ถิ่นกำเนิด ประเทศคามารูน และคองโก ในทวีปอาฟริกาตอนกลาง
ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้พุ่มยืนต้นคล้ายสกุลหวาย ลำต้นโตประมาณ 1-2 เซนติเมตร ลำต้นสูงประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นกลมตรงเล็ก ลำต้นเป็นข้อๆ สีเขียว ไม่มีกิ่งก้านสาขา มีการเจริญการยืดตัวของข้อ ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอดของลำต้น มีกาบใบห้อหุ้มลำต้นสลับกันเป็นชั้นๆ ตามข้อของลำต้น ลักษณะใบแคบเรียวยาว ปลายใบแหลม โคนใบสอบลงมาถึงกาบใบ พื้นใบมีสีเขียวหรือมีสีขาวพาดตามยาวของใบ ขนาดความกว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 6-8 เซนติเมตร
การขยายพันธุ์ กวนอิมเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด หรือแสงร่มร่ำไร ต้องการน้ำมาก ปลูกในดินร่วนซุย ดินร่วนปนทรายมีความชื้นสูง ขยายพันธุ์โดยการปักชำ หรือตัดยอดแช่น้ำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง