มะม่วง

มะม่วง

ต้นมะม่วง ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica Linn.
วงศ์ ANACARDIACEAE
ชื่อสามัญ Mango Tree
ชื่ออื่นๆ กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี เรียก ขุ,โคก จันทบุรี เรียก เจาะ ช๊อก ช้อก นครราชสีมา เรียก โตร้ก มลายู-ภาคใต้ เรียก เปา ละว้า-เชียงใหม่ เรียก แป กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน เรียก สะเคาะ,ส่าเคาะส่า เขมร เรียก สะวาย เงี้ยว-ภาคเหนือ เรียก หมักโม่ง จีน เรียก มั่งก้วย
ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน
ลักษณะทั่วไป มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10–30 เมตร ใบ ใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบเรียบ ฐานใบมน ปลาย ใบแหลม ดอก เป็นช่อ กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรสีแดงเรื่อๆ ดอกออกช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงฤดูร้อนจะติด ผล ผล ยาวประมาณ 5–20 ซม. กว้าง 4–8 ซม. ลูกดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือเหลืองส้ม มีเมล็ดภายใน 1 เมล็ด
การขยายพันธุ์ มะม่วงควรปลูกในหน้าฝน เจริญเติบโตได้ดีในดินอุดมสมบูรณ์ปลูกกลางแจ้ง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง