มะละกอ

มะละกอ

ต้นมะละกอ ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carica papaya Linn.
วงศ์ CARECACEAE
ชื่อสามัญ
ชื่ออื่นๆ มะก๊วยเต๊ด, ลอกอ, แตงต้น, หมักหุ่ง
ถิ่นกำเนิด
ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้พุ่มยืนต้นเนื้ออ่อน ลำต้นสูงประมาณ 5-7 เมตร ลำต้นตั้งตรงแตกใบเป็นกลุ่มบริเวณปลายยอด อาจพบแขนงย่อยบ้าง 1-2 กิ่ง ทุกส่วนของมะละกอจะมียางสิขาว ใบหยักลึกเข้าหากลางใบ 7-11 หยักสีเขียวใบไม้ ก้านใบกลวงและค่อนข้างยาว ดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่คนละต้น มีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ผลมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันตามแต่ละพันธุ์ แต่โดยทั่วไปจะรูปร่างกลมป้อมจนถึงรียาว เมื่อดิบสีเขียว พอสุกจะมีเนื้อสีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง มีเมล็ดภายในจำนวนมากสีดำหรือน้ำตาล
การขยายพันธุ์ เป็นไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจัด ต้องการน้ำมาก ปลูกในดินร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง