พลูด่าง

พลูด่าง

ต้นพลูด่าง ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scindapsus aureus
วงศ์ ARACEAE
ชื่อสามัญ Ivy-Arum, Devil-Ivy
ชื่ออื่นๆ
ถิ่นกำเนิด โพลีนีเชีย เกาะโซโลมอน
ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้เลื้อยเขตร้อน ลำต้นอ่อน ใบเป็นรูปหัวใจ สีเหลืองด่างสลับสีเขียวอ่อน จะเลื้อยขึ้นในแนวดิ่ง หรือปลูกให้เลื้อยไปตามฝาผนัง มีรากอากาศ มีดอกแต่ไม่สวยงามจึงนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับใบ
การขยายพันธุ์ เป็นไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดด ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกในกระถางตั้งหลักยึด ปลูกในกระถางแขวนด้วยดินร่วนซุย หรือจะใส่ขวดน้ำปลูกเลี้ยงก็ได้ ขยายพันธุ์โดยการตัดต้นหรือยอดมาปักชำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง