พุด

พุด

ต้นพุด ต้นไม้มงคลประจำวันเกิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia jasminoides
วงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ Gerdenia Crape Jasmine
ชื่ออื่นๆ
ถิ่นกำเนิด
ลักษณะทั่วไป พุดเป็นพรรณไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็ก พุ่มเตี้ย ลำต้นสูงประมาณ 1-3 เมตร ผิวลำต้นมีสีขาวเทา มีกิ่งก้านออกใบรอบต้น ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกเป็นคู่ตรงกันข้ามออกจากส่วนยอดตามข้อของกิ่ง ลักษณะใบเป็นใบรูปมนรี ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบสีเขียว ขนาดความกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นช่อตามปลายยอดหรือปลายกิ่งประมาณ 5-6 ดอก แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีสีขาวกลิ่นหอม
การขยายพันธุ์ เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง