ชวนชม – การผสมพันธุ์ชวนชม

การผสมพันธุ์ชวนชม ดอกชวนชมเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผู้ […] อ่านต่อ »

ชวนชม – การขยายพันธุ์ชวนชม

การขยายพันธุ์ชวนชม การปักชำกิ่ง เป็นวิธีขยายพันธุ์ที่ง่ […] อ่านต่อ »

ชวนชม – การปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา

การปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา ดินปลูก เดิมชวนชมเป็นพืชที่มี […] อ่านต่อ »

ชวนชม – ลักษณะโดยทั่วไป

ลักษณะโดยทั่วไป ชวนชมเป็นพืชที่มีเนื้อเยื่ออ่อน เปลือกข […] อ่านต่อ »

ชวนชม – บทนำ

บทนำ ชวนชม เป็นพรรณไม้ที่มีสีสันของดอกสวยงามสะดุดตา มีร […] อ่านต่อ »