ดินหรือเครื่องปลูก

ดินหรือเครื่องปลูก ในธรรมชาตินั้น ต้นไม้เจริญเติบโตหรือ […] อ่านต่อ »

วิธีการปลูก

วิธีการปลูก การปลูกไม้กระถางนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ควรคำนึ […] อ่านต่อ »

การให้น้ำ

การให้น้ำ ปกติการให้น้ำต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการให้น […] อ่านต่อ »

การให้ปุ๋ย

การให้ปุ๋ย การให้ปุ๋ยแก่ไม้กระถางควรพิจารณาถึงความอุดมส […] อ่านต่อ »

การดูแลรักษาโดยทั่วไป

การดูแลรักษาโดยทั่วไป การปลูกเลี้ยงไม้กระถาง มีความจำเป […] อ่านต่อ »