ต้นกุ่มบก พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นกุ่มบก พรรณไม้ในพุทธประวัติ กุ่มบก หรือที่ชาวฮินดูเร […] อ่านต่อ »

กุ่มบก

กุ่มบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Crateva religiosa ham. ชื่อวงศ์ […] อ่านต่อ »