จำปา

จำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia champaca L. วงศ์ MAGNOLIA […] อ่านต่อ »

ดอกจำปา

ดอกจำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia Champaca ชื่อวงศ์ MAGN […] อ่านต่อ »

ดอกไม้ประจำชาติลาว

ดอกไม้ประจำชาติลาว ดอกจำปา “ดอกจำปา” หรือ ดอกลั่นทม หรื […] อ่านต่อ »