จำปา

จำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia champaca L. วงศ์ MAGNOLIA […] อ่านต่อ »

ดอกจำปา

ดอกจำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia Champaca ชื่อวงศ์ MAGN […] อ่านต่อ »

ดอกจำปี กับ ดอกจำปา ต่างกันตรงไหน

ดอกจำปี กับ ดอกจำปา ต่างกันตรงไหน จำปี ชื่อวิทยาศาสตร์ […] อ่านต่อ »

ดอกไม้ประจำชาติลาว

“ดอกจำปา” หรือ ดอกลั่นทม หรือ “ดอกลีลาวดี” (Champa) เป็ […] อ่านต่อ »