ต้นกุ่มบก พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นกุ่มบก พรรณไม้ในพุทธประวัติ กุ่มบก หรือที่ชาวฮินดูเร […] อ่านต่อ »

โปรดชฏิล ๓ พี่น้อง

โปรดชฏิล ๓ พี่น้อง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกมาถึงตำบลอ […] อ่านต่อ »