ต้นจิก พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นจิก พรรณไม้ในพุทธประวัติ ต้นจิกหรือมุจลินท์ ตามพุทธป […] อ่านต่อ »

เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร

เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต […] อ่านต่อ »