ต้นตาล พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นตาล พรรณไม้ในพุทธประวัติ ต้นตาล หรือที่ชาวฮินดูเรียก […] อ่านต่อ »

ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร

ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ในพรรษาที่ ๒ หลังจากที่พระอ […] อ่านต่อ »