ต้นโพธิ์ พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นโพธิ์ พรรณไม้ในพุทธประวัติ ต้นโพธิ์ หรือที่ชาวลังกาเ […] อ่านต่อ »

เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร

เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต […] อ่านต่อ »

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เมื่อพระสิทธัตถะทรงกำจัดเหล่ามารใ […] อ่านต่อ »

ทรงชนะมาร

ทรงชนะมาร ก่อนพระอาทิตย์อัสดงในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ พ […] อ่านต่อ »

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส เช้าวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ นา […] อ่านต่อ »