ต้นไทรนิโครธ พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นไทรนิโครธ พรรณไม้ในพุทธประวัติ ต้นไทรนิโครธหรือเรียก […] อ่านต่อ »

เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร

เสวยวิมุติสุข-ทรงขับนางมาร เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต […] อ่านต่อ »

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส เช้าวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ นา […] อ่านต่อ »