ฝาง

ต้นฝางเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหล […] อ่านต่อ »

เทพทาโร

ต้นเทพทาโรเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำพังงา เป็นพันธ […] อ่านต่อ »

กันเกรา

ต้นกันเกราเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครพนม […] อ่านต่อ »

หว้า

ต้นหว้าเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเพชรบุรี ม […] อ่านต่อ »

มะขามป้อม

ต้นมะขามป้อมเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสระแก […] อ่านต่อ »